Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Derumeaux

Generaal Deprezstraat 3 001

8530 Stasegem

Hoofdapotheker: Delphine Derumeaux

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0405 328 059

Machtigingsnummer APB: 341310

Telefoonnummer: 056 22 17 63

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.